Log ind   |  
Aktuelt Minimer

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30 på Hotel Stevns. Læs mere her.

Central blødgøring af vand

Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 15. september 2016 blev det besluttet, at vandværket skal investere i et anlæg til blødgøring af vandet.

Naturstyrelsens rapport Central blødgøring af drikkevand

Gravning

I forbindelse med gravning kan der forekomme kortvarige lukninger for vandet og eventuelt misfarvning af vandet.

Installationstilladelse

Ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger tilsluttet Store Heddinge Vandværk gælder følgende: Inden arbejdet igangsættes, skal Store Heddinge Vandværk kontaktes med henblik på fremsendelse af VVS blanket, til brug ved ansøgning om installationstilladelse. Dette kan ske ved fremsendelse af mail til storevand@storevand.dk med oplysning om adresse og Aut. VVS firma.

 

Følg os på Facebook

Forside Minimer

Store Heddinge Vandværk
Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. er et privat vandværk ejet af forbrugerne. Vi forsyner forbrugerne i Store Heddinge og omegn med rent drikkevand.

Telefontid
Store Heddinge Vandværk har åbent for telefonisk henvendelse tirsdage og onsdage kl. 10 - 12 på tlf. 56 50 22 08.

E-mail
Vandværket kan kontaktes på: storevand@storevand.dk

Ved akut opståede problemer
Ved uheld, driftsproblemer eller andre akutte problemer, kontakt:

John Bøjlund Tlf.: 40 50 65 17 / 36 46 31 02

Pressemeddelelse

Store Heddinge Vandværks bestyrelse har gennem nogen tid erfaret, at der blandt nogle af vandforbrugerne er en del misforståelser og urigtige påstande. Dem vil vi gerne have udryddet. På det allerseneste har en gruppe i Sigerslev rundsendt en skrivelse til forbrugerne der, om at møde frem ved vandværkets generalforsamling torsdag d. 30. marts kl 19.30 på Hotel Stevns, for at vælte den siddende bestyrelse fordi, som det hedder i skrivelsen; ” bestyrelsen er udygtig og pengene fosser ud af kassen”!

På dagsordenen for generalforsamlingen er der forslag om vedtægtsændring vedrørende stemmeret. Her ønskes een stemme pr. andelshaver ændret til een stemme pr. bolig. En evt. vedtagelse medfører at en boligejer med  flere ejendomme, boligforeninger m.fl. kan dominere enhver afstemning, hvilket jo ændrer ideen med andelsselskaber totalt ! Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale denne vedtægtsændring.

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre vandforbrugerne i Store Heddinge til at møde frem og deltage i generalforsamlingen og få rettet misforståelser og få de rigtige korrekte oplysninger, før de afgiver deres stemme. 

 
Copyright Rambøll Danmark A/S